amoorea.mlm2u.net

Tuesday, July 28, 2009

sistem REPURCHASE

Dengan kaedah Sistem Repurchase yang dicadangkan di sini, anda akan mendapat keuntungan yang berterusan setiap bulan!


Sistem Repurchase Booster Pakej A – RM900

 • Setelah membuat pembelian Booster Pakej A, anda akan menerima 2 keping postdated check RM475, yang kesemuanya bernilai RM950 dalam masa 10 ke 20 hari.
 • Cek pertama adalah bertarikh SEBULAN dari tarikh pembelian, manakala cek kedua adalah DUA BULAN dari tarikh pembelian.
 • Anda turut menerima Voucher E-Mart/Shopping Point sebanyak RM50 dan bonus 15 SP.


Untuk Pakej A ini, jika anda ingin melakukan repurchase setiap bulan dan ingin mendapat bonus sebanyak RM50.00 setiap bulan, anda perlu mengikut sistem seperti yang telah ditetapkan di dalam jadual di atas. Contohnya anda membeli Booster pada Bulan 1, menerima 2 keping cek pada Bulan 2 dan Bulan 3 sebanyak RM475 setiap keping.


Pada Bulan 2, sebaik sahaja Cek pertama anda clear, anda gunakan semula RM475 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM425 lagi untuk membuat belian pada Bulan 2. Anda akan menerima 2 keping cek lagi iaitu pada Bulan 3 dan Bulan 4 yang bernilai RM475 setiap satu.

Pada Bulan 3, anda mempunyai 2 keping cek (hasil pembelian pertama dan pembelian kedua) dan gunakan hasil jualan tersebut untuk membuat belian pada Bulan 3. Jumlah cek tersebut adalah sebanyak RM950, dan yang ingin dibeli hanyalah RM900 sahaja. Jadi bonus lebihan RM50 adalah bonus tunai anda + RM50 baucer eMart (jumlah keuntungan RM100).

Seterusnya, hanya lakukan pembelian yang sama setiap bulan dengan menggunakan hasil jualan dari bulan sebelumnya.

Jumlah Modal untuk anda perlu keluarkan untuk rolling dalam 2 bulan:

RM155 sekali shj + RM900 Bulan 1 + RM425 Bulan 2 = RM1480

dan selepas itu tidak perlu keluarkan apa-apa lagi sambil menikmati keuntungan RM100 setiap bulan!


Sistem Repurchase Booster Pakej B – RM1800
* Setelah membuat pembelian Booster Pakej B, anda akan menerima 2 keping postdated check RM950, yang kesemuanya bernilai RM1900 dalam masa 10 ke 20 hari.
* Cek pertama adalah bertarikh SEBULAN dari tarikh pembelian, manakala cek kedua adalah DUA BULAN dari tarikh pembelian.
* Anda turut menerima Voucher E-Mart/Shopping Point sebanyak RM100 dan bonus 25 SP.


Untuk Pakej B ini, jika anda ingin melakukan repurchase setiap bulan dan ingin mendapat bonus sebanyak RM100.00 setiap bulan, anda perlu mengikut sistem seperti yang telah ditetapkan di dalam jadual di atas. Contohnya anda membeli Booster pada Bulan 1, menerima 2 keping cek pada Bulan 2 dan Bulan 3 sebanyak RM950 setiap keping.

Pada Bulan 2, sebaik sahaja Cek pertama anda clear, anda gunakan semula RM950 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM850 lagi untuk membuat belian pada Bulan 2. Anda akan menerima 2 keping cek lagi iaitu pada Bulan 3 dan Bulan 4 yang bernilai RM950 setiap satu.

Pada Bulan 3, anda mempunyai 2 keping cek (hasil pembelian pertama dan pembelian kedua) dan gunakan hasil jualan tersebut untuk membuat belian pada Bulan 3. Jumlah cek tersebut adalah sebanyak RM1900, dan yang ingin dibeli hanyalah RM1800 sahaja. Jadi bonus lebihan RM100 adalah bonus tunai anda + RM100 baucer eMart (jumlah keuntungan RM200).

Seterusnya, hanya lakukan pembelian yang sama setiap bulan dengan menggunakan hasil jualan dari bulan sebelumnya.

Jumlah Modal untuk anda perlu keluarkan untuk rolling dalam 2 bulan:

RM155 sekali shj + RM1800 Bulan 1 + RM850 Bulan 2 = RM2805

dan selepas itu tidak perlu keluarkan apa-apa lagi sambil menikmati keuntungan RM200 setiap bulan!


Sistem Repurchase Booster Pakej C – RM3800


 • Setelah membuat pembelian Booster Pakej C, anda akan menerima 3 keping postdated check RM1450, yang kesemuanya bernilai RM3450 dalam masa 10 ke 20 hari.
 • Cek pertama adalah bertarikh SEBULAN dari tarikh pembelian, manakala cek kedua adalah DUA BULAN dari tarikh pembelian.
 • Anda turut menerima Voucher E-Mart/Shopping Point sebanyak RM150 dan bonus 60 SP.

Untuk Pakej C ini, jika anda ingin melakukan repurchase setiap bulan dan ingin mendapat bonus sebanyak RM550.00 setiap bulan, anda perlu mengikut sistem seperti yang telah ditetapkan di dalam jadual di atas. Contohnya anda membeli Booster pada Bulan 1, menerima 3 keping cek pada Bulan 2, Bulan 3 dan Bulan 4 sebanyak RM1450 setiap keping.

Pada Bulan 2, sebaik sahaja cek pertama anda clear, anda gunakan semula RM1450 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM2350 lagi untuk membuat belian pada Bulan 2. Anda akan menerima 3 keping cek lagi iaitu pada Bulan 3, Bulan 4 dan Bulan 5 yang bernilai RM1450 setiap satu.

Pada Bulan 3, sebaik sahaja cek pertama dan kedua anda clear, anda gunakan semula RM2900 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM900 lagi untuk membuat belian pada Bulan 3. Anda akan menerima 3 keping cek lagi iaitu pada Bulan 4, Bulan 5 dan Bulan 6 yang bernilai RM1450 setiap satu.

Pada Bulan 4, anda mempunyai 3 keping cek (hasil pembelian pertama, pembelian kedua dan pembelian ketiga) dan gunakan hasil jualan tersebut untuk membuat belian pada Bulan 4. Jumlah cek tersebut adalah sebanyak RM4350 dan yang ingin dibeli hanyalah RM3800 sahaja. Jadi bonus lebihan RM550 adalah bonus tunai anda + RM150 baucer eMart (jumlah keuntungan RM700).

Seterusnya, hanya lakukan pembelian yang sama setiap bulan dengan menggunakan hasil jualan dari bulan sebelumnya.

Jumlah Modal untuk anda perlu keluarkan untuk rolling dalam 3 bulan:

RM155 sekali shj + RM3800 Bulan 1 + RM2350 Bulan 2 + RM900 Bulan 3 = RM7205

dan selepas itu tidak perlu keluarkan apa-apa lagi sambil menikmati keuntungan RM700 setiap bulan!


Sistem Repurchase Booster Pakej D – RM6800

 • Setelah membuat pembelian Booster Pakej D, anda akan menerima 4 keping postdated check RM1900, yang kesemuanya bernilai RM7600 dalam masa 10 ke 20 hari.
 • Cek pertama adalah bertarikh SEBULAN dari tarikh pembelian, manakala cek kedua adalah DUA BULAN dari tarikh pembelian.
 • Anda turut menerima Voucher E-Mart/Shopping Point sebanyak RM400 dan bonus 100 SP.

Untuk Pakej D ini, jika anda ingin melakukan repurchase setiap bulan dan ingin mendapat bonus sebanyak RM800.00 setiap bulan, anda perlu mengikut sistem seperti yang telah ditetapkan di dalam jadual di atas. Contohnya anda membeli Booster pada Bulan 1, menerima 4 keping cek pada Bulan 2, Bulan 3, Bulan 4 dan Bulan 5 sebanyak RM1900 setiap keping.

Pada Bulan 2, sebaik sahaja cek pertama anda clear, anda gunakan semula RM1900 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM4900 lagi untuk membuat belian pada Bulan 2. Anda akan menerima 4 keping cek lagi iaitu pada Bulan 3, Bulan 4, Bulan 5 dan Bulan 6 yang bernilai RM1900 setiap satu.

Pada Bulan 3, sebaik sahaja cek pertama dan kedua anda clear, anda gunakan semula RM2900 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM3000 lagi untuk membuat belian pada Bulan 3. Anda akan menerima 3 keping cek lagi iaitu pada Bulan 4, Bulan 5 dan Bulan 6 yang bernilai RM1450 setiap satu.

Pada Bulan 4, sebaik sahaja cek pertama, cek kedua dan cek ketiga anda clear, anda gunakan semula RM5700 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM1100 lagi untuk membuat belian pada Bulan 4. Anda akan menerima 4 keping cek lagi iaitu pada Bulan 5, Bulan 6, Bulan 7 dan Bulan 8 yang bernilai RM1900 setiap satu.

Pada Bulan 5, anda mempunyai 4 keping cek (hasil pembelian pertama, pembelian kedua, pembelian ketiga dan pembelian keempat) dan gunakan hasil jualan tersebut untuk membuat belian pada Bulan 5. Jumlah cek tersebut adalah sebanyak RM7600 dan yang ingin dibeli hanyalah RM6800 sahaja. Jadi bonus lebihan RM800 adalah bonus tunai anda + RM400 baucer eMart (jumlah keuntungan RM1200).

Seterusnya, hanya lakukan pembelian yang sama setiap bulan dengan menggunakan hasil jualan dari bulan sebelumnya.

Jumlah Modal untuk anda perlu keluarkan untuk rolling dalam 4 bulan:

RM155 + RM6800 Bln 1 + RM4900 Bln 2 + RM3000 Bln 3 + RM1100 Bln 4 = RM15955

dan selepas itu tidak perlu keluarkan apa-apa lagi sambil menikmati keuntungan RM1200 setiap bulan!

Sertai Ceramic Business Club ini sekarang!

Saturday, July 25, 2009

bisnes ceramic HALAL?

Dalam urusan perniagaan ceramic, ahli bersetuju membeli pakej A berupa tea set berharga RM900 daripada Asia Ceramic Marketing Sdn. Bhd. Setelah tea set menjadi hak ahli, ahli pula membuat keputusan menjual semula kepada Asia Ceramic Marketing Sdn. Bhd. dengan harga RM1000 dan sanggup menerima bayaran daripada Asia Ceramic Marketing Sdn. Bhd. secara ansuran selama 2 bulan. Halal ke urusniaga ini? Baca tulisan dari Ustaz Zaharudin mengenai konsep perniagaan sebegini seperti di bawah:

An-Nur: Bayar Tangguh Mahal
Bersama Zaharuddin Abd Rahman


TIMBUL satu persoalan iaitu bagaimana jika harga bayaran secara tunai, sebagai contoh RM1,000.00, jika dibayar secara tangguh menggunakan kontrak Murabahah tetapi dibayar melalui konsep bayaran tangguh (Murabahah wa muajjal), harganya meningkat kepada RM1,500.00. Adakah ia halal?

Perlu diingat, pembayaran bagi kontrak Murabahah boleh dibuat secara tunai atau bertangguh. Dalam praktis bank Islam kontemporari, kebiasaannya pelanggan dibenarkan membayar secara ansuran dalam satu tempoh waktu.

Bagaimanapun, jika di awal kontrak Murabahah pelanggan memilih kemudahan itu, harga aset yang dijual oleh bank secara Murabahah akan dinaikkan.

Hukum

Ulama berbeza pendapat dalam hal ini, minoritinya mengatakannya haram manakala majoriti ulama silam, termasuk keempat-empat mazhab dan ulama kontemporari, berpandangan ia adalah harus.

Disebut oleh ulama mazhab Hanafi: “Harga berkemungkinan dinaikkan disebabkan penangguhan (bayarannya).”

Ulama mazhab Maliki pula berkata: “Penangguhan kerana untuk tempoh masa mempunyai nilai kadar nilai di dalam harga.”

Kenyataan ulama mazhab Syafie: “Lima jika dibayar secara tunai, bersamaan dengan enam jika dibayar secara tangguh”.

Manakala disebut oleh ulama mazhab Hambali: “Tempoh boleh mengambil sebahagian daripada harga.”

Antara dalil paling mudah untuk menyokong pendapat ini adalah keharusan jualan secara as-Salam: “Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah dan penduduk Madinah membeli (menempah) tangguh tamar yang hanya akan diserahkan dalam tempoh dua tahun dan tiga. Lalu Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang ingin membeli secara tangguh (serahan barang iaitu belian As-Salam) hendaklah ia dilakukan atas barang yang diketahui, timbangan yang diketahui dan tempoh yang diketahui.” (Riwayat Al-Bukhari)

Jualan secara As-Salam harus secara nas dan ijma’, manakala ulama menyatakan dari hikmah keharusannya adalah pembeli dapat mendapat manfaat daripada harga yang lebih murah, manakala penjual pula menikmati bayaran segera.

Disebutkan oleh Ibn Qudamah: “Inilah dalil bahawa tempoh waktu dalam jual beli mempunyai bahagian dalam harga, ia tidak mengapa kerana ia didasari oleh aqad jual beli.”

Kesimpulannya, disebabkan tempoh masa yang perlu ditunggu oleh pihak penjual dan risiko yang terdedah ke atasnya, perbezaan harga ini dianggap sebagai halal dengan syarat ia dipersetujui di awal aqad dan tidak lagi berubah selepas itu.

Kenaikan harga akibat tempoh itu dianggap halal oleh majoriti mazhab dan ulama. Inilah bentuk ‘time value of money’ yang diiktiraf sebagai halal oleh Islam kerana ia didasari oleh jual beli sebenar dan bukan aqad qardh iaitu pinjaman atau hutang.

Sheikh Taqi Uthmani membidas mereka yang menyamakan perbezaan penentuan harga ini sama seperti riba.

Beliau berkata: “Pertikaian ini sekali lagi disebabkan oleh salah faham setiap kenaikan harga disebabkan oleh masa akan jatuh dalam kategori riba. Kesimpulan ini adalah silap.

“Setiap kenaikan yang disebabkan kelewatan bayaran hanya menjadi riba apabila kedua-dua pihak berurusan dengan wang, tetapi jika komoditi atau aset dijual berbalas wang, penjual ada kebebasan untuk menentukan harganya dan dibenarkan juga mengambil kira pelbagai faktor."

Sumber: HMetro

DAFTAR

JOIN NOW!!


Tahniah diucapkan kerana berminat untuk menyertai Ceramic Business Club.

Sebelum itu, saya ingin ingatkan ada tentang beberapa perkara yang anda perlu fahami.

 1. Konsep Perniagaan Ceramic Business Club
 2. Kelebihan menyertai Ceramic Business Club
 3. Keunikan Sell Back Option
 4. Sistem Repurchase bagi memastikan PENDAPATAN SETIAP BULAN berterusan

Sekiranya anda sudah faham, dan sudah bersedia, sila ikuti langkah2 berikut.

Langkah 1 – Daftar maklumat anda.


Langkah 2 – Buat keputusan pakej mana yang anda mahu dan mampu.

Pilihan yang perlu anda buat:

 • Pakej A – RM155 (yuran keahlian sekali seumur hidup) + RM900 = RM1055
 • Pakej B – RM155 (yuran keahlian sekali seumur hidup) + RM1800 = RM1955
 • Pakej C – RM155 (yuran keahlian sekali seumur hidup) + RM3800 = RM3955
 • Pakej D – RM155 (yuran keahlian sekali seumur hidup) + RM6800 = RM6955

Langkah 3 – Buat pembayaran untuk pakej yang anda pilih.

Buat pindahan wang ke akaun bank saya:

Nama: MOHD AIZUDDIN BIN SUPANGAT
Maybank acc: 151089301531
Email: udeen08@gmail.com

Setelah pembayaran dibuat, sila emailkan butiran transaksi pemindahan wang yang telah anda lakukan.

Langkah 4 – Pengesahan

Setelah pembayaran disahkan, saya akan daftarkan anda sebagai distributor Ceramic Business Club yang sah.
Saya akan hubungi anda untuk butiran lengkap maklumat diri untuk akaun CBC anda.

Langkah 5 – Tunggu Cek / Point

Setelah 10 ke 20 hari anda didaftarkan sebagai distributor yang sah, anda akan menerima cek-cek anda...sekiranya anda tidak mahu dalam bentuk cek. Saya akan menggunakan sistem point. Ia lebih mudah diuruskan dan cepat berbanding sistem cek. Malah hanya perlu ONLINE sahaja secara tidak langsung boleh menjimatkan masa anda.

Langkah 6 – Repurchase

Tiba bulan kedua, clearkan cek pertama anda. Tambah duit poket (mengikut pakej yg dipilih).
Buat repurchase. Proses ini akan saya beritahu selepas anda bergelar distributor CBC yang sah.

Langkah 7 – Nikmati pendapatan anda setiap bulan

Sekiranya anda mengikut sistem Repurchase setiap bulan, anda akan mendapat pulangan setiap bulan, juga bonus SETIAP MINGGU, serta mata ganjaran SP (Shopping Point) yang boleh anda tukar dengan voucher2 Giant, KFC, Parkson, BH Petrol, Jaya Jusco, pakej percutian dan lain-lain!

Jika anda rajin, perkenalkan kepada rakan-rakan dan saudara-mara, anda layak perolehi bonus referral dan bonus overiding yang lumayan!

Akhir sekali, saya sertakan ucapan dari salah seorang ahli yang telah berjaya dalam Ceramic Business Club, Zulhilmi (pelajar universiti yang dah pakai SLK!!)


Ucapan dari Zulhilmi Abdul Ghafar

Kalau Zul takut Ceramic Business Club (CBC) tidak boleh pergi jauh, Zul takkan sanggup nak keluarkan modal cash dekat RM200k untuk buat office sendiri di Kuala Terengganu. Zul juga tidak sanggup buka E-mart di Kuala Terengganu dan Jertih sampai beratus ribu modalnya. Zul tak sanggup beli kereta sampai ratus-ratus ribu.

Penting untuk kita mengenali siapa dalam pengurusan syarikat CBC. Sudah lebih 5 tahun Zul kenal Mr.Steve (pemilik syarikat CBC) bukan kenal setakat kawan bisnes, malah kenal lebih dari itu lagi. Kalau CBC ini dah lari dari landasannya, awal-awal lagi zul akan ingatkan supaya berhati-hati.

Sekarang CBC makin lama semakin mantap dan alhamdulillah, CBC dah jauh melepasi target awalnya dengan future planning yang agak baik dan management yang tersusun, Zul tak nampak yang CBC akan tutup.

Sebab itu Zul pesan, ahli-ahli semua jangan mudah goyang dengan khabar angin yang tidak betul. Kadangkala soalan-soalan kartun (BNM serbu CBC) macam ini pun Zul pelik juga. Ahli-ahli lebih mudah percayakan orang yang langsung tidak tahu apa-apa tentang CBC, langsung tidak sertai CBC dan langsung tidak kenal pun siapa pengurusan CBC, ahli-ahli tidaklah percaya pula.

Kenapa Zul kata supaya tidak mudah goyang? Kenapa Zul kata teruskan usaha anda bina network? Sebabnya mudah, Zul tidak mahu anda rugi masa. Tak mahu anda abaikan peluang dalam CBC ini hanya kerana provokasi yang tidak betul. Cuba lihat ahli-ahli yang sertai CBC dari awal dulu dan sehingga kini masih lagi kekal bersama CBC? Walaupun mereka bukanlah leader yang hebat pada permulaanya, tetapi kerana mereka setia, mereka berikan komitmen, cubalah tengok macam mana mereka sekarang, ada yang pendapatan sudah RM50k, ada yang RM80k, ada yang nak cecah RM100k pun ada. Jika hari ini kita masih lagi hendak buang masa melayan soalan kartun ini, sedangkan ahli-ahli yang lain terus berikan komitmen dengan CBC, cubalah bayangkan di mana kedudukan anda dan mereka setahun dari sekarang.

Zul tidak paksa anda, Zul cuma berikan anda satu peluang yang cukup berharga. Sebelum tidur malam ni, cubalah fikirkan apa yang Zul kata ini dan cubalah imbas kembali keadaan di masa anda belum sertai CBC, dan keadaan anda bila dah bersama CBC sekarang.

FAQ

Apakah Ceramic Business Club ini?

Ceramic Business Club adalah sebuah perniagaan e-Commerce yang dimiliki sepenuhnya oleh sebuah syarikat tempatan iaitu Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd. Beribu pejabat di Ampang, Selangor. Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd menerusi jenama Ceramic Business Club menjalankan satu Program Keahlian Privilege dalam memasarkan produk ceramic mereka secara trading.

Ceramic Business Club mula dilancarkan pada 7 Julai 2007 dan merupakan sebuah perniagaan berlesen dan berdaftar, serta sah dijalankan mengikut undang-undang. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd di laman web rasmi syarikat.

Apakah Konsep Perniagaan yang dijalankan oleh Ceramic Business Club ini?

Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd adalah sebuah perniagaan trading produk-produk ceramic yang memasarkan produk-produk ini untuk pasaran dalam dan luar negara. Selain menjalankan perniagaan secara trading, syarikat ini memperkenalkan satu Program Keahlian Privilege yang dipanggil Ceramic Business Club. Melalui program keahlian ini, Ceramic Business Club menawarkan pelbagai ganjaran dan kelebihan yang cukup istimewa kepada Distributornya. Setiap Distributor yang mendaftar akan menerima satu kad keahlian Ceramic Business Club yang tertera nama ahli dan no keahlian mereka pada kad privilege tersebut.

Konsep program keahlian ini sama seperti program ganjaran Real Rewards atau Bonuslink yang dianjurkan oleh Petronas dan Shell. Dengan menjadi ahli dan memegang kad ganjaran tersebut, ahli akan menerima ganjaran dan keuntungan berdasarkan pembelian dan kesetiaan ahli. Jenis-jenis hadiah dan ganjaran yang diberikan adalah bergantung kepada syarikat yang menganjurkannya.

Konsep ini sama juga dengan apa yang dilakukan oleh Ceramic Business Club sekarang. Anda akan menerima kad keahlian Ceramic Business Club dan akan menerima ganjaran istimewa yang anda sahaja sebagai Distributor berpeluang mendapatnya, orang lain yang bukan ahli tidak berhak memperolehinya. Kelebihan dan ganjaran yang diberikan adalah tertakluk kepada Ceramic Business Club itu sendiri. Anda boleh memahami lebih jelas mengenai konsep perniagaan Ceramic Business Club ini dengan merujuk halaman konsep perniagaan Bisnes Ceramic.

Apakah Konsep Perniagaan secara Kad Keahlian Mata Ganjaran ini SAH dan SELAMAT dilakukan?

Penting diingatkan bahawa Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd menjalankan perniagaan trading produk-produk ceramic. Adakah perniagaan trading ini SAH dan SELAMAT? Anda tentu sudah tahu jawapannya. Ya, perniagaan ini adalah selamat dan sah dilakukan. Konsep perniagaan ini sama sahaja dengan perniagaan kedai-kedai runcit di tempat anda. Ada barangan yang dijual dan ada pelanggan yang membelinya.

Manakala Ceramic Business Club pula adalah satu Program Keahlian Privilege yang memberikan keistimewaan kepada Distributor yang mendaftar. Tujuan utama program privilege ini diwujudkan adalah untuk mengikat pelanggan mereka supaya terus bersama dengan syarikat. Setiap Distributor ditawarkan kelebihan-kelebihan tertentu seperti memperolehi mata dengan setiap kali pembelian produk, harga produk yang lebih murah dan dapat menyertai promosi-promosi yang dianjurkan oleh syarikat. Selain itu, ini adalah salah satu strategi syarikat dalam memperkenalkan produk keluaran Asia Ceramic sendiri.

Konsep perniagaan seperti ini telah banyak dipraktikkan di pasaran, cuma kita tidak menyedari peluang dan ganjaran dari program keahlian tersebut. Seperti contoh anda pengguna kenderaan, pasti akan mengisi minyak kenderaan anda. Di Malaysia, terdapat banyak syarikat petrol station dan yang terkenal adalah Petronas dan Shell. Syarikat-syarikat ini bersaing untuk mendapatkan pelanggan, dan salah satu strategi mereka adalah dengan memperkenalkan program keahlian mata ganjaran iaitu Real Rewards (Petronas) dan juga Bonuslink (Shell). Melalui program ini, setiap ahli akan diberikan satu kad keahlian percuma yang tertera jenama syarikat tersebut dan mereka boleh menikmati pelbagai keistimewaan yang ditawarkan oleh program tersebut. Dengan mengisi minyak di petrol station tersebut, ahli-ahli akan menerima mata ganjaran dan setelah dikumpul dalam jumlah tertentu mereka boleh menukarkannya dengan hadiah dan barangan tertentu. Keistimewaan ini tidak boleh didapati oleh bukan ahli program tersebut. Adakah perniagaan mereka SAH dan SELAMAT dilakukan? Sudah tentu anda mengetahuinya! Program tersebut telah berjalan bertahun-tahun lamanya dan perniagaan berkonsepkan seperti ini tidak memerlukan mereka mempunyai Sijil Jualan Langsung (AJL) mahupun kelulusan Bank Negara Malaysia, kerana perniagaan seperti ini bukanlah pelaburan internet, skim cepat kaya mahupun pengumpulan wang deposit haram seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak.

Ceramic Business Club juga menggunakan konsep perniagaan seperti ini. Setiap distributor yang mendaftar akan diberikan satu kad keahlian yang tertera jenama Ceramic Business Club dan akan membawa jenama tersebut dalam perniagaan mereka. Kad ini tidak diterima oleh mana-mana individu yang tidak mendaftar. Apakah ganjaran dan keistimewaan menjadi ahli program ini? Sila rujuk soalan di bawah.

Apakah Keistimewaan yang ditawarkan jika saya menjadi Ahli Ceramic Business Club?

Sebagai Distributor yang mendaftar secara rasmi dengan syarikat, Ceramic Business Club menawarkan pelbagai keistimewaan kepada Distributornya dan keistimewaan ini hanya diperolehi oleh Distributor yang mendaftar sahaja.
Keistimewaan pertama adalah setiap Distributor akan diberikan satu Program Kebajikan Community Caring Programme yang lebih dikenali sebagai program Khairat Kematian. Melalui program ini, setiap Distributor yang meninggal dunia akan menerima sumbangan daripada pihak syarikat dan Distributor yang lain. Sumbangan tersebut akan diberikan kepada pewaris mangsa. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut DI SINI untuk mengetahui dengan lebih jelas mengenai program khairat kematian ini. Selain program khairat kematian CCP untuk setiap Distributor, Ceramic Business Club juga menyediakan satu tabung kebajikan khusus untuk menderma kepada Pertubuhan Kebajikan, NGO dan lain-lain lagi yang dikenali sebagai Community Service Programme. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai program ini DI SINI.

Ceramic Business Club juga menawarkan pelbagai barangan dan produk yang membolehkan kesemua Distributor menukarkannya dengan mata Shoping Points yang diperolehi daripada bonus yang diterima. Produk dan barangan tersebut meliputi Pakej Pelancongan, Pakej Umrah, Voucher Membeli-belah Giant Hypermarket, Voucher KFC dan Pizza Hut, Aksesori Ceramic Business Club, barangan Ceramic keluaran Vantage dan lain-lain lagi. Pihak syarikat akan menambah beberapa lagi barangan yang lain dalam masa terdekat ini seperti Tiket Penerbangan Air Asia, Telefon Bimbit, Prepaid, MP3, Kamera Digital dan sebagainya yang akan ditambah dari semasa ke semasa.

Selain daripada ganjaran di atas, Ceramic Business Club juga membuka peluang kepada mana-mana Distributornya untuk menyertai program “The CeramicClub Sellback Franchise System”. Program ini hanya dibuka kepada Distributor Ceramic Business Club sahaja. Melalui program ini, Distributor akan dilantik menjadi Franchise syarikat dan akan menerima bonus melalui Booster Rewards Bonus. Apakah maksud franchise dan bagaimana keistimewaan tersebut dapat menguntungkan setiap ahlinya? Sila rujuk dalam soalan berikutnya.

Selain ganjaran program di atas, Ceramic Business Club juga menawarkan ganjaran-ganjaran yang lain iaitu International Profit Sharing Pool, iaitu sebuah perkongsian keuntungan bijak melalui pembelian profit sharing dan juga daripada program Franchise di atas.

Apakah maksud Franchise?

Franchise menurut Kamus Dewan bermaksud “Satu Hak Yang Diberikan Oleh Sesebuah Syarikat Untuk Menjual Atau Memasarkan Produk Melalui Sistem Yang Ditentukan”.

Jika kita lihat pada contoh-contoh perniagaan yang menjalankan sistem franchise ini seperti KFC, McD dan Seven E, mereka begitu berjaya dalam mengembangkan perniagaan mereka sehingga ke seluruh dunia.

Cuba lihat McD, dengan hanya sebiji Burger mereka berjaya membuka market ke seluruh dunia. Berlumba-lumba individu yang ingin membuka franchise ini kerana sistem mereka telah terbukti berjaya. Jika dilihat pada sistem mereka, pemilik Franchise McD ini didapati tidak pernah sekali pun menjual, membungkus atau menjadi juruwang di kaunter franchise mereka. Sebaliknya yang melakukan tugas-tugas tersebut adalah SISTEM FRANCHISE itu sendiri! Syarikat McD telah menyediakan sistem (tugas mempromosi, kursus untuk pekerja, menu hidangan, harga hidangan) yang akan membuat jualan untuk pemilik McD tadi.

Perkara ini sama juga seperti yang dilakukan oleh Ceramic Business Club. Apabila anda memilih Pakej Booster dan memilih option sell back kepada syarikat untuk tugas membuat jualan, pihak Ceramic Business Club yang akan menjualkan produk tersebut untuk anda dan anda akan diberikan keuntungan hasil jualan tadi seperti yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat. Melalui kaedah Franchise ini, bukan anda yang membuat jualan, sebaliknya Sistem Franchise Ceramic Business Club yang akan membuat jualan untuk anda!

Bagaimanakan Sistem Franchise Ceramic Business Club beroperasi?

Anda ditawarkan dengan 3 pilihan Pakej Booster iaitu Pakej A: RM900, Pakej B: RM1,800 dan Pakej C: RM3,800. Setiap Pakej Booster ini sebenarnya mengandungi pilihan produk tertentu iaitu Pakej A (Tea Set Ceramic), Pakej B (Dinner Set Ceramic) dan Pakej C (Tea Set + Warmer Set + Dinner Set Ceramic).

Untuk Pakej Booster ini, anda diberikan dua pilihan sama ada ingin membeli produk tersebut secara Trading (beli untuk membuat jualan sendiri atau untuk kegunaan sendiri), ataupun anda membelinya secara Franchise (syarikat akan menjualkan produk tersebut untuk anda) sebagai wakil jualan anda melalui program yang dinamakan “The CeramicClub Sell Back Franchise System”.

Sekiranya anda membeli secara trading, anda berhak untuk menjualkan produk tersebut pada sebarang harga yang anda suka, dan keuntungan jualan tersebut adalah keuntungan runcit anda. Harga tidak ditetapkan kerana dalam bisnes trading, setiap Distributor berhak menentukan hanga jualannya sendiri.

Sekiranya anda memilih option sell back kepada syarikat, syarikat telah menetapkan harga jualan produk tersebut dan seterusnya membuat pembayaran kepada anda mengikut harga jualan itu. Syarikat membuat pembayaran hasil jualan anda (Modal + Keuntungan) secara ansuran ataupun bertangguh melalui pemberian “post dated cek” sebaik sahaja pendaftaran dilakukan dan tempoh pembayaran adalah bergantung kepada pilihan pakej, Pakej A & B (2 bulan) dan Pakej C (3 bulan). Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai pembayaran ini melalui Laman Konsep Perniagaan.

Bolehkah syarikat ini dipercayai dan tidak menipu ahlinya?

Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd sememangnya boleh dipercayai dan mereka sangat jujur dan ingin membantu ahli-ahlinya membina pendapatan dengan cara dan konsep yang betul. Pihak syarikat telah bekerjasama dengan Giant Hypermerket apabila menjadikan Vaucher Giant sebagai produknya di dalam e-mall. Sebelum syarikat gergasi seperti Giant Hypermarket ini bekerjasama dengan Asia Ceramic Marketing, mereka sudah pastinya menyelidik dahulu latar belakang syarikat dan track record syarikat sebelum bekerjasama. Ini dilakukan bagi menjaga reputasi dan nama baik Giant Hypermarket sebagai sebuah syarikat ternama di Malaysia. Apabila kerjasama ini termetrai, ini dapatlah membuktikan bahawa syarikat sememangnya melakukan perniagaan yang betul, kukuh, dan yang pastinya jujur dan tidak menipu ahli-ahlinya!

Selain daripada Voucher Giant, pihak syarikat juga telah bekerjasama dengan KFC dan Pizz Hut apabila memasukkan Voucher KFC dan Pizza Hut tersebut ke dalam e-mall. Dan dalam masa terdekat ini pula, Asia Ceramic Marketing akan memasukkan dua lagi voucer iaitu Voucher Pasaraya Parkson dan juga Voucher Isian Minyak! Ini membuktikan syarikat ini boleh dipercayai. Jika syarikat sebesar Giant, KFC, Pizza Hut dan Parkson sendiri menaruh kepercayaan terhadap Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd, adakah anda masih lagi ragu-ragu untuk merebut peluang yang sememangnya terhidang di depan mata anda ini?

Betul ke kalau tak cari downline masih dapat bonus?

Perlu diingatkan sekali lagi bahawa Ceramic Business Club bukanlah perniagaan MLM yang memerlukan anda mencari downline baru dapat bonus. Ceramic Business Club ini adalah perniagaan secara trading. Apa yang anda jualkan, itulah bonus yang akan anda perolehi. Tetapi keunikan dan kelebihan Ceramic Business Club ini, walaupun anda tidak pandai menjual produk tersebut, pihak syarikat yang membantu anda membuat jualan menerusi sistem Franchise nya dengan keuntungan dan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat.

Contohnya anda memilih untuk membeli Produk Booster Pakej C iaitu Tea Set + Warmer Set + Dinner Set. Harga bagi kesemua produk tersebut ialah RM3800. Jika anda memilih option sell back kepada syarikat dengan sistem Franchise, syarikat akan menjualkan produk tersebut dengan harga RM4500 dan anda akan menerima keuntungan pembelian tersebut sebanyak RM700. Keuntungan ini diperolehi walaupun anda tidak mempunyai downline! Inilah bezanya jika ingin dibandingkan perniagaan Trading dengan sistem MLM.

Jadi, adakah saya perlu menjualkan produk itu untuk mendapatkan Personal Bonus tersebut?

TIDAK! Bukan anda yang membuat jualan, sebaliknya syarikat yang membuat jualan untuk anda. Syarikat telah menetapkan nilai keuntungan yang anda akan perolehi daripada penjualan tersebut. Cara bisnes ini beroperasi telah dijelaskan dalam soalan no 6 di atas.

Adakah saya perlu maintain buat pembelian barang apa-apa setiap bulan untuk mendapat bonus?

TIDAK PERLU! Kami tidak meminta anda membuat pembelian barang apa-apa. Cuma kami meminta anda menggunakan kembali modal yang anda terima daripada hasil jualan bulan sebelumnya untuk melakukan pembelian Pakej Booster pada bulan tersebut. Wang bonus yang anda terima, Personal Bonus tu anda simpanlah. Gunakan kembali modal asal anda tadi untuk membuat pembelian Pakej Booster yang berikutnya. Jika anda tidak membuat re-purchase pada bulan tersebut, anda tidak akan mendapat bonus daripada overidding downline anda pada bulan depannya. Anda tidak perlu nak keluarkan duit poket anda lagi dan keluar duit setiap bulan, yang perlu anda lakukan ialah gunakan wang modal anda tersebut secara berulang setiap bulan.

Konsep bisnes Trading memerlukan anda lebih berdisiplin dalam menguruskan perniagaan. Katakan hari ini saya adalah penjual Milo di sebuah kedai runcit. Dan setiap bulan saya memborong 100 tin milo dengan pihak pembekal dan dibeli dengan harga borong (RM5.00 bagi satu tin) yang sememangnya jauh lebih murah. Dan pada bulan tersebut saya berjaya menjualkan kesemua stok milo saya tersebut kepada pelanggan saya dan dijual dengan harga runcit (RM9.00 bagi satu tin). Hasil keuntungan (RM4.00 bagi satu tin) daripada jualan tadi saya simpankannya dan modal pembelian (RM5.00 bagi satu tin) saya gunakan kembali untuk membuat pembelian pada bulan hadapan. Beginilah sistem perniagaan trading, jika saya berjaya kekalkan pembelian 100 tin setiap bulan dan berjaya menjual kesemua 100 tin tersebut dalam masa yang ditetapkan, saya akan mempunyai hasil keuntungan yang konsisten dan tetap setiap bulan. Jadi, inilah sebenarnya kunci kejayaan kepada sistem Franchise seperti yang dilakukan oleh 7 Eleven.

Apa yang menjadikan 7 Eleven perniagaan yang cukup berjaya sehingga berjaya membuka cawangan Franchisenya ke seluruh dunia adalah disebabkan sistem disiplin stok barangannya. Katakanlah saya membeli satu buku roti dari 7 Eleven cawangan A, apabila cashier menekan Jual satu buku roti di mesin kira-kiranya, secara automatik Ibu Pejabat 7 Eleven akan mengesan bahawa 7 Eleven cawangan A tadi telah kekurangan satu buku roti. Dan esoknya, pihak HQ akan terus menghantar satu buku roti yang kurang tadi ke 7 Eleven cawangan A tadi. Inilah kunci kejayaan mereka. Ada sistem yang betul-betul berdisiplin dalam pengurusan kewangan dan stok barangnya.

Sama juga dengan Ceramic Business Club. Anda gunakan kembali modal dari pembelian sebelumnya untuk membuat pembelian pada bulan ini. Keuntungan hasil jualan tersebut anda simpan sebagai bonus anda.

Jika saya mendaftar sekarang, berapa lamakah tempoh masa untuk saya pulang modal?

Bergantung kepada Pilihan Pakej yang anda lakukan semasa pendaftaran. Untuk Pakej A dan B, tempoh masa untuk anda pulang modal dan dapat keuntungan ialah selama 2 bulan dari tempoh pembelian, manakala bagi Pakej C, tempoh masa untuk anda pulang modal dan dapat keuntungan ialah selama 3 bulan dari tempoh pembelian.

Saya ingin mendaftar sebagai Ahli Ceramic Business Club sekarang. Macam mana caranya?

Sila klik laman DAFTAR dan ikuti langkah-langkah yang disenaraikan.

sell BACK option

Sell Back Policy

Mengikut PERATURAN-PERATURAN JUALAN LANGSUNG (SKIM DAN PERJALANAN) 2001, bahagian PERJANJIAN, No.2(c) menjelaskan:

“atas permintaan peserta itu, orang yang menjalankan apa-apa perniagaan jualan langsung hendaklah membeli balik apa-apa barang yang boleh dipasarkan yang telah dijual kepada peserta itu dalam masa enam bulan yang dahulu pada suatu harga yang tidak kurang daripada sembilan puluh peratus amaun yang dibayar”

Rujukan: AKTA JUALAN LANGSUNG 1993 (AKTA 500) DAN PERATURAN-PERATURAN.

Konsep Pembiayaan Mengikut AL-BAI BITHAMAN AJIL (BBA) ?

Al-Bai’ Bithaman Ajil (BBA) adalah kontrak jual beli dengan harga tangguh. Di bawah konsep ini, Bank memberi pembiayaan kepada pelanggan untuk memiliki harta atau perkhidmatan di mana Bank akan membeli aset kepunyaan pelanggan atau daripada ‘vendor’ dengan harga tunai dan kemudiannya menjual kembali aset tersebut kepada pelanggan dengan harga belian ditambah keuntungan dan pelanggan boleh membayar balik secara tangguh atau ansuran.

Rujukan: BANK PERTANIAN MALAYSIA

Kedua-dua konsep Sell Back Policy di atas menerangkan maksud dan menjelaskan bahawa konsep ini telah digunapakai secara meluas oleh syarikat Multi-Level Marketing dan Islamic Banking cuma tidak diketahui oleh kita secara meluas. Contohnya seperti syarikat MLM, mana-mana syarikat MLM terutamanya yang mempunyai Sijil Jualan Langsung adalah wajib mempunyai Polisi Belian Semula (Sell Back Policy) ini seperti yang telah termaktub di dalam Akta Jualan Langsung.

Jika anda pernah terlibat dengan mana-mana syarikat MLM, dan mempunyai produk yang tidak mampu anda pasarkan dalam tempoh 6 bulan, anda berhak untuk membuat penjualan semula produk tersebut kepada syarikat anda dengan kadar harga tidak kurang daripada 90% amaun yang dibayar.

Bagi Islamic Banking, konsep Sell Back Option ini digunakan di dalam produk pinjaman (loan) mereka bagi mengelakkan berlakunya riba. Orang yang ingin membuat pinjaman akan menggunakan akad jual beli produk (walaupun produk tersebut tiada dan sekadar syarat sahaja) dengan kaedah pembayaran harga tangguh. Anda boleh memahami konsep Sell Back Option yang digunakan oleh Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd dengan merujuk maklumat di bawah ini.


Konsep Sell Back Option Ceramic Business Club


Setelah anda mendaftar sebagai Distributor CBC dengan keahlian RM155 seumur hidup, anda berhak (pilihan) untuk membuat pembelian (anda sebagai pelanggan) produk dan barangan ceramic daripada Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd (Pembekal) dengan membeli mana-mana Produk Ceramic yang telah dipakejkan seperti ditunjukkan di bawah ini:

Booster Pakej A


Tea Set 14pcs – RM900.00

Booster Pakej B


Dinner Set 36 pcs – RM1800.00

Booster Pakej C

Tea Set 14pcs + Warmer Set 15pcs + Dinner Set 36pcs – RM3800.00

Booster Pakej D (terbaru!)

Ceramic Energy Water Filter – RM6800.00

Dengan pembelian produk-produk tersebut, hak pemilikan produk ceramic tadi telah bertukar iaitu dari pembekal (Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd) kepada anda (Pelanggan yang membeli secara Online). Untuk mendapatkan keuntungan, anda sebagai PEMILIK haruslah menjualkan produk tersebut kepada pelanggan (rakan sekerja, jiran, keluarga dll) dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai belian tadi. Anda juga boleh menyimpan produk tersebut sebagai koleksi di rumah atau di pejabat, dan pembelian tadi dianggap sebagai “perbelanjaan” anda.

Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd juga boleh bertindak menjadi PELANGGAN anda setelah hak pemilikan ke atas produk ceramic tadi telah bertukar. ACM bersedia untuk membeli produk tersebut pada kadar harga tertentu sekiranya anda bersetuju dengan polisi Sell Back Option yang telah mereka tetapkan.

 1. CBC/ACM menjadi pelanggan anda dan membeli produk ceramic kepunyaan anda tadi pada harga yang CBC tentukan; dan
 2. CBC/ACM membuat pembayaran pembelian tadi kepada anda secara Installment Payment (Bayaran Ansuran) melalui pemberian beberapa keping cek atau pembayaran secara EV System (Auto Payment ke e-Wallet Distributor)
Sell Back Option – Booster Pakej A

Modal anda

 • Tea Set – RM900
 • Membership Club seumur hidup + 1 unit IPS – RM155 (sekali sahaja)

Jika anda bersetuju dengan Sell Back Option, syarikat akan membeli semula dengan harga RM950

 • dengan bayaran installment, dengan mengeluarkan 2 postdated check
 • RM475 + RM475 = RM950

Keuntungan anda:

 • RM50 tunai hasil Sell Back Policy
 • RM50 baucer e-Mart/Shopping Point
 • Bonus 15 Shopping Point
 • Modal dapat balik serta jumlah keuntungan RM100

Anda boleh mendapat keuntungan RM100 secara berterusan setiap bulan, dengan membuat pembelian semula, mengikut Sistem Repurchase yang dicadangkan.

Sell Back Option – Booster Pakej B

Modal anda

 • Dinner Set – RM1800
 • Membership Club seumur hidup + 1 unit IPS – RM155 (sekali sahaja)

Jika anda bersetuju dengan Sell Back Option, syarikat akan membeli semula dengan harga RM1900

 • dengan bayaran installment, dengan mengeluarkan 2 postdated check
 • RM950 + RM950 = RM1900

Keuntungan anda:

 • RM100 tunai hasil Sell Back Policy
 • RM100 baucer e-Mart/Shopping Point
 • Bonus 25 Shopping Point
 • Modal dapat balik serta jumlah keuntungan RM200

Anda boleh mendapat keuntungan RM200 secara berterusan setiap bulan, dengan membuat pembelian semula, mengikut Sistem Repurchase yang dicadangkan.

Sell Back Option – Booster Pakej C

Modal anda

 • Dinner Set + Warmer Set + Tea Set – RM3800
 • Membership Club seumur hidup + 1 unit IPS – RM155 (sekali sahaja)

Jika anda bersetuju dengan Sell Back Option, syarikat akan membeli semula dengan harga RM4350

 • dengan bayaran installment, dengan mengeluarkan 3 postdated check
 • RM1450 + RM1450 + RM1450 = RM4350

Keuntungan anda:

 • RM550 tunai hasil Sell Back Policy
 • RM150 baucer e-Mart/Shopping Point
 • Bonus 60 Shopping Point
 • Modal dapat balik serta jumlah keuntungan RM700

Anda boleh mendapat keuntungan RM700 secara berterusan setiap bulan, dengan membuat pembelian semula, mengikut Sistem Repurchase yang dicadangkan.

Sell Back Option – Booster Pakej D

Modal anda

 • Ceramic Water Filter – RM6800
 • Membership Club seumur hidup + 1 unit IPS – RM155 (sekali sahaja)

Jika anda bersetuju dengan Sell Back Option, syarikat akan membeli semula dengan harga RM7600

 • dengan bayaran installment, dengan mengeluarkan 4 postdated check
 • RM1900 + RM1900 + RM1900 +RM1900 = RM7600

Keuntungan anda:

 • RM800 tunai hasil Sell Back Policy
 • RM400 baucer e-Mart/Shopping Point
 • Bonus 100 Shopping Point
 • Modal dapat balik serta jumlah keuntungan RM1200

Anda boleh mendapat keuntungan RM1200 secara berterusan setiap bulan, dengan membuat pembelian semula, mengikut Sistem Repurchase yang dicadangkan.

KELEBIHAN ceramic bussiness club

JOIN NOW!!


Kenapa anda harus menyertai Ceramic Business Club? Apakah kelebihannya?

Latar Belakang Syarikat Yang Kukuh

Jenama Asia Ceramic tidak asing lagi dengan inovasi, kualiti dan aspirasi. Oleh itu, Asia Ceramic berusaha untuk mengembangkan perniagaan dan struktur organisasi syarikat. Asia Ceramic juga bercadang untuk memasarkan produk mereka dan mengembangkan perniagaan ini ke negara-negara yang lain, contoh: Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam dan banyak lagi.

Mengembangkan perniagaan kepada industri ceramic yang lain, contoh: Rangkaian Perniagaan, R&D, Studio D.I.Y, Ceramic Cafe, Franchise dan pilihan produk untuk memenuhi permintaan pasaran.

Untuk terus berjaya di masa hadapan, Asia Ceramic Marketing Sdn. Bhd akan terus menggiatkan usaha untuk menjadi salah satu syarikat paling unik, inovatif dan menjadi vendor utama dalam industri ceramic.

Info : Modal Berbayar Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd = RM1,500,000.00JOIN NOW!!


Pilihan “Sell Back Policy” Yang Sungguh Unik!

Apakah Sell Back Policy?

Mengikut PERATURAN-PERATURAN JUALAN LANGSUNG (SKIM DAN PERJALANAN) 2001, bahagian PERJANJIAN, No.2(c) menjelaskan:

"atas permintaan peserta itu, orang yang menjalankan apa-apa perniagaan jualan langsung hendaklah membeli balik apa-apa barang yang boleh dipasarkan yang telah dijual kepada peserta itu dalam masa enam bulan yang dahulu pada suatu harga yang tidak kurang daripada sembilan puluh peratus amaun yang dibayar"

Rujukan: AKTA JUALAN LANGSUNG 1993 (AKTA 500) DAN PERATURAN-PERATURAN.


Untuk itu kami di Ceramic Business Club menawarkan peluang untuk anda mendaftar sebagai Distributor
Ceramic Business Club dengan keahlian RM155 seumur hidup, anda berhak (pilihan) untuk membuat pembelian (anda sebagai pelanggan) produk dan barangan ceramic daripada Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd (Pembekal) dengan membeli mana-mana Produk Ceramic yang telah dipakejkan seperti ditunjukkan di bawah ini:oleh itu ceramic bussiness club...

Menawarkan pilihan Sell Back Option ke atas produk-produk ceramic yang telah dijual kepada semua Distributor-Distributor CBC pada harga yang lebih tinggi daripada harga yang dibeli oleh Distributor!

Dengan Sell Back Policy ini, anda boleh menjualkan produk yang telah dibeli sebelumnya kepada syarikat (syarikat yang menjadi pelanggan anda) dan syarikat akan membayarnya secara Installment/Ansuran kepada anda mengikut syarat dan terma yang telah ditetapkan.

Melalui Sistem Repurchase Table yang telah disediakan untuk kesemua ahli, anda boleh menjana keuntungan TUNAI melalui profit sell back sebanyak RM50, RM100, RM550 dan RM800 berterusan setiap bulan bergantung kepada pembelian pakej produk yang anda lakukan!

Selain itu, anda juga akan diberikan Baucer e-Mart secara PERCUMA berjumlah RM50, RM100, RM150 dan RM400 berterusan setiap bulan bergantung kepada pembelian pakej produk yang anda lakukan!

Dengan setiap pembelian pakej produk ini, anda akan diberikan anugerah Rewards Points dalam bentuk Shopping Point yang boleh digunakan untuk membuat sebarang tuntutan baucer melalui E-Mall ataupun anda juga berpeluang untuk berbelanja di mana-mana rangkaian E-Mart di seluruh negara dengan nilai SP tersebut!


Fahami dengan lebih lanjut mengenai Sell Back Option


Shopping PERCUMA Di “eMall” Dan “eMart”

JOIN NOW!!

Anda juga boleh berbelanja secara PERCUMA di eMall dan eMart kami dengan menggunakan Shopping Point terkumpul. Mempunyai rangkaian 500 jenis produk dan barangan harian serta barangan keperluan, sudah semestinya cukup untuk keperluan harian dan belanja dapur anda.

Selain itu, eMall juga menyediakan Baucer Tunai untuk rangkaian Giant Hypermarket, Jaya Jusco, McDonald’s, KFC, Rasamas & Pizza Hut, Parkson serta BHP Petrol yang semestinya membolehkan anda berbelanja secara PERCUMA!


Bonus Overidding Dibayar Secara Mingguan!


Overidding Booster & IPS Bonus dibayar setiap minggu iaitu pada hari Isnin. Jika anda aktif mengembangkan rangkaian Distributor anda, anda akan dibayar bonus overidding hasil daripada pembelian pakej produk oleh rangkaian Distributor anda setiap Isnin. Bonus ini akan dimasukkan terus ke dalam akaun e-Wallet anda (EV) dan EV tersebut boleh digunakan untuk kesemua transaksi pembelian, redeem baucer dan juga pendaftaran distributor baru.

Memang cukup lumayan! Bayangkan dengan kerja yang cukup mudah setiap bulan, anda bakal beroleh bonus setiap minggu!


Lebih Mudah Untuk Diuruskan!

Dengan kemudahan Internet yang semakin meluas di seluruh dunia sekarang menjadikan perniagaan “e-commerce” yang diaplikasikan oleh Ceramic Business Club ini lebih pantas dan mudah untuk diuruskan.

Kesemua transaksi pembelian produk adalah dijalankan melalui dalam talian (online).

Ini tentunya menjimatkan masa pihak Distributor. Jika sebelum ini Distributor terpaksa mengunjungi Stokis-stokis untuk membuat pembelian produk, kini mereka hanya perlu membuat pesanan produk secara dalam talian sahaja! Mudah kan?


Menitikberatkan Kebajikan Distributor & Masyarakat!

Melalui “Community Caring Programme” kebajikan setiap Distributor sentiasa terjaga. Dengan adanya Tabung Khairat Kematian yang diwujudkan oleh pihak syarikat, pewaris bagi mana-mana Distributor yang meninggal dunia akan menerima sumbangan ikhlas daripada kesemua Distributor di seluruh negara yang menyertai program kebajikan ini.

Melalui “Community Service Programme” pula, satu Jawatankuasa telah ditubuhkan untuk memilih mana-mana Sekolah Rendah dari kawasan Luar Bandar yang akan menerima sumbangan 2 Set Lengkap Komputer daripada Tabung CSP. Majlis Sumbangan ini akan dianjurkan dan ditaja oleh pihak syarikat di sekolah-sekolah yang terpilih. Melalui sumbangan ini, diharapkan dapat membantu pihak Kementerian Pendidikan dalam meluaskan pengetahuan dan penguasaan ICT di kalangan pelajar-pelajar Luar Bandar.


Bonus Stabil & Meningkat SETIAP BULAN!

Melalui Sistem Table Repurchase yang dicadangkan, ahli-ahli yang giat mengembangkan rangkaian Distributor (Outlet CBC) mereka sudah pastinya beroleh bonus yang stabil dan SENTIASA MENINGKAT setiap bulan!

Dengan adanya REPEAT SALES oleh rangkaian Outlet sedia ada, ditambah dengan SALES dari Outlet Baru pada bulan tersebut menjadikan Booster/Entrepreneur Rewards anda meningkat berbanding bulan sebelumnya!

Anda mesti baca dan fahami:

Sertai Ceramic Business Club ini sekarang!

LASTLY

Hari ini kita ada jalan terbaik untuk keluar dari masalah kewangan yang membelenggui hidup kita sekarang. Peluang yang selalunya datang di masa kita tidak bersedia. Hanya mereka yang benar-benar mengambil peluang pasti berjaya. Ramai orang yang telah berjaya mengubah kehidupan dalam masa singkat dengan menceburi perniagaan hebat ini.

JANGAN kita hanya MELIHAT dan MENDENGAR tetapi hendaklah kita BERTINDAK segera untuk kesejahteraan hidup kita dan anak-anak kita pada masa hadapan.

"Sekiranya kita lambat bertindak, esok kehidupan kita tetap sama"

Rebutlah Peluang Yang Hebat Ini !!

Untuk Kesejahteraan Hidup Anda,

Dan Masa Depan Anak AndaFikirkan.. di Malaysia, kenapa orang yang berpendapatan puluhan ribu ringgit dan golongan profesional juga turut merebut peluang seperti ini ?? Kenapa tidak anda juga? 9 dari 10 punca rezeki adalah berniaga.


AYAM TAK BERKOKOK, SIANG TETAP MENJELMA. Anda tak rebut...orang lain akan rebut...
Jangan sampai kawan & keluarga anda
join dengan oleh orang lain…
BUKAN ORANG YANG TERLALU HEBAT,CERDIK ATAU KUAT YANG AKAN BERJAYA..TETAPI MEREKA YANG CEPAT SAMBAR PELUANG!!


Orang yang HEBAT bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya. NILAI diri kita adalah semahal nilai matlamatnya.


"Adakah Anda Kini Sedang MENIKMATI Kehidupan? ATAU sedang bertungkus lumus bekerja untuk meneruskan kehidupan semata-mata?" Sedangkan keinginan anda hanya dapat dipenuhi dalam 10% sahaja. Atau, keperluan pun masih belum cukup?

Sudah berapa banyak kita membalas jasa ibu dan ayah? Jika mereka telah tiada, alangkah baiknya kita dapat mewakafkan sesuatu untuk mereka. KINI ANDA MEMPUNYAI PELUANG UNTUK MEMBALASNYA...

Bagaimana pula dengan keluarga dan anak-anak kita? Sudahkah mereka mendapat kehidupan terbaik? Persekolahan yang baik? KINI ANDA MEMPUNYAI PELUANG UNTUK MERUBAHNYA...

Maka amat SUKAR untuk meneruskan cita-cita anda di atas JIKA ANDA TIDAK MEMBUAT APA-APA USAHA DARI SEKARANG. Semuanya perlukan wang.


"Wang Bukanlah Segalanya, Tetapi Segalanya Perlukan Wang"


"Perjalanan Beribu Batu, Bermula Dari Langkah Pertama"
"Langkah Pertama Itu Pengharapan, Sedangkan Yang Tidak Melangkah Langsung, TIDAK ADA Harapan"


GAMBAR

sila klik gambar untuk lebih jelas

kesimpulan

INGINKAH anda MENJANA PENDAPATAN cara SANTAI??
1) Buat DUIT Dari RUMAH
1) Pendapatan BERTERUSAN Setiap Bulan DIJAMIN!
2) Bukan PELABURAN INTERNET
3) Bukan Program DUDUK DIAM DAPAT DUIT!

KERANA??
Ada Kerja Mudah Untuk Anda..

1. Pergi Bank Masukkan Cek Dalam Akaun Anda
2. Repurchase Dari website Rasmi www.ceramicclub.net
3. Dapat Untung RM100, RM200 atau RM700

Ya! Memang Betul!!! Sistem Franchise Sell Back Policy
Sememangnya Mudah, Simple Dan Menarik!!!
Jika Si MALAS Pun Boleh Buat DUIT,
Apatah Lagi Kalau Anda Seorang Yang RAJIN!!

Pakej Franchise Yang Sungguh Unik & Betul-betul Berkesan!
Hebat! Mudah & Telus!!

Dengan hanya membeli pakej di bawah ini:
A) Pakej Booster RM900 = Pulangan RM1,000
B) Pakej Booster RM1,800 = Pulangan RM2,000
C) Pakej Booster RM3,800 = Pulangan RM4,500
Anda sudah punyai pendapatan TETAP setiap bulan!!!

Begini...
Asia Ceramic Marketing akan membuat pembayaran kepada anda dalam bentuk cek, sebaik sahaja pendaftaran berjaya.
Cek tersebut akan diberikan secara terus kepada anda sama ada melalui kaedah pos atau secara by hand melalui
leader & roadshow yang dijalankan.

Berapakah Keuntungan Saya???
Jika Anda Pilih Pakej A, Modal RM900 - Jual RM 1000 : Untung RM100
Jika Anda Pilih Pakej B, Modal RM1,800 - Jual RM2,000 : Untung RM200
Jika Anda Pilih Pakej C, Modal RM3,800 - Jual RM4,500 : Untung RM700

Mulai bulan Julai, semua pendaftaran baru diwajibkan untuk mendaftar bersama pakej IPS. Jadi, yuran perlu dibayar
untuk pakej ini ialah:

1. Pakej A: IPS RM155.00 + Booster RM900.00 = RM1,055.00
2. Pakej B: IPS RM155.00 + Booster RM1,800.00 = RM1,955.00
3. Pakej C: IPS RM155.00 + Booster RM3,800.00 = RM3,955.00

CERAMIC business clubCeramic Business Club merupakan Loyalty Membership Program yang dimiliki sepenuhnya oleh Asia Ceramic Marketing (M) Sdn Bhd (berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia) yang beroperasi di Ampang, Selangor. Asia Ceramic Marketing menjalankan perniagaan trading produk berasaskan ceramic secara e-commerce dan conventional.

Sell Back Option merupakan satu keunikan Ceramic Business Club (CBC) di mana ianya ditawarkan kepada mana-mana Privilege Membernya yang tidak mampu membuat penjualan sendiri produk-produk yang telah dibeli. Selain dari itu, Anugerah Kesetiaan Pembelian & Penebusan Baucer juga disediakan oleh CBC kepada setiap Privilege Membernya menerusi E-Mall yang disediakan khas untuk semua Distributor. Antara merchant yang terlibat dalam penebusan baucer adalah Giant Hypermarket, Jaya Jusco, BH Petrol, Parkson, Ceramic e-Mart, McDonald’s, KFC, Rasamas dan Pizza Hut.


Anugerah

1. SMI & SME 3rd Business of the Year Award Winner 2007
2. 7th Asia Pacific International Entrepreneur Excellence Award 2008
3. Asia Pacific International Honesty Enterprise Keris Award 2008

Ketiga-tiga penganugerahan ini membuktikan Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd adalah antara perniagaan yang terbaik dan terunggul di masa kini. Berbekalkan misi dan visi untuk terus maju dan berdaya saing di masa hadapan, Asia Ceramic dan Ceramic Business Club kini telah melangkah ke fasa perniagaan seterusnya dengan pembukaan Kedai Serbaneka Ceramic e-Mart pertamanya di Ampang, Selangor. e-Mart seterusnya telah dibuka secara meluas di seluruh negara bermula Januari 2009 dengan target sebanyak 20 e-Mart yang akan dibuka sepanjang tahun 2009!

Senarai Ceramic e-mart terkini

 1. Ceramic e-Mart Ampang, Selangor [Beroperasi sejak 1 Disember 2008]
 2. Ceramic e-Mart Kerteh, Terengganu [Beroperasi sejak 31 Januari 2009]
 3. Ceramic e-Mart Kluang, Johor [Beroperasi sejak 1 Februari 2009]
 4. Ceramic e-Mart Batu Pahat, Johor [Beroperasi sejak 11 April 2009]
 5. Ceramic e-Mart Kuala Terengganu, Terengganu [Beroperasi sejak 18 April 2009]
 6. Ceramic e-Mart Skudai, Johor [Beroperasi sejak 19 April 2009]
 7. Ceramic e-Mart Kota Bharu, Kelantan [Beroperasi sejak 25 April 2009]Skudai
No 43, Jln Pulai 21,
Tmn Pulai Utama,
81300, Skudai, Johor
Tel: 07-521 4343
Fax: 07-5204343
Community Service Programme & Community Caring Programme

2 program kebajikan yang diperkenalkan oleh Asia Ceramic Marketing iaitu Community Service Programme (CSP) dan Community Caring Programme (CCP) bertujuan untuk pembangunan teknologi ICT bagi sekolah-sekolah rendah luar bandar dan juga sebagai satu program khairat kematian untuk ahli-ahli CBC.

Melalui Community Service Programme, Asia Ceramic akan memilih beberapa buah sekolah setiap bulan untuk didermakan dengan 2 buah komputer yang disumbangkan oleh ahli-ahli CBC melalui pemotongan bonus sebanyak RM2 setiap bulan.

Melalui CCP Programme pula, Asia Ceramic akan memberikan sumbangan kepada pewaris ahli CBC yang meninggal dunia setelah menyertai perniagaan ini. Sebanyak RM1 akan dikumpulkan setiap bulan dari keseluruhan ahli-ahli CBC seluruh negara untuk menjayakan program kebajikan ini.

GAMBAR