amoorea.mlm2u.net

Saturday, July 25, 2009

Posted by Deen on/at 5:09 PM

Sell Back Policy

Mengikut PERATURAN-PERATURAN JUALAN LANGSUNG (SKIM DAN PERJALANAN) 2001, bahagian PERJANJIAN, No.2(c) menjelaskan:

“atas permintaan peserta itu, orang yang menjalankan apa-apa perniagaan jualan langsung hendaklah membeli balik apa-apa barang yang boleh dipasarkan yang telah dijual kepada peserta itu dalam masa enam bulan yang dahulu pada suatu harga yang tidak kurang daripada sembilan puluh peratus amaun yang dibayar”

Rujukan: AKTA JUALAN LANGSUNG 1993 (AKTA 500) DAN PERATURAN-PERATURAN.

Konsep Pembiayaan Mengikut AL-BAI BITHAMAN AJIL (BBA) ?

Al-Bai’ Bithaman Ajil (BBA) adalah kontrak jual beli dengan harga tangguh. Di bawah konsep ini, Bank memberi pembiayaan kepada pelanggan untuk memiliki harta atau perkhidmatan di mana Bank akan membeli aset kepunyaan pelanggan atau daripada ‘vendor’ dengan harga tunai dan kemudiannya menjual kembali aset tersebut kepada pelanggan dengan harga belian ditambah keuntungan dan pelanggan boleh membayar balik secara tangguh atau ansuran.

Rujukan: BANK PERTANIAN MALAYSIA

Kedua-dua konsep Sell Back Policy di atas menerangkan maksud dan menjelaskan bahawa konsep ini telah digunapakai secara meluas oleh syarikat Multi-Level Marketing dan Islamic Banking cuma tidak diketahui oleh kita secara meluas. Contohnya seperti syarikat MLM, mana-mana syarikat MLM terutamanya yang mempunyai Sijil Jualan Langsung adalah wajib mempunyai Polisi Belian Semula (Sell Back Policy) ini seperti yang telah termaktub di dalam Akta Jualan Langsung.

Jika anda pernah terlibat dengan mana-mana syarikat MLM, dan mempunyai produk yang tidak mampu anda pasarkan dalam tempoh 6 bulan, anda berhak untuk membuat penjualan semula produk tersebut kepada syarikat anda dengan kadar harga tidak kurang daripada 90% amaun yang dibayar.

Bagi Islamic Banking, konsep Sell Back Option ini digunakan di dalam produk pinjaman (loan) mereka bagi mengelakkan berlakunya riba. Orang yang ingin membuat pinjaman akan menggunakan akad jual beli produk (walaupun produk tersebut tiada dan sekadar syarat sahaja) dengan kaedah pembayaran harga tangguh. Anda boleh memahami konsep Sell Back Option yang digunakan oleh Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd dengan merujuk maklumat di bawah ini.


Konsep Sell Back Option Ceramic Business Club


Setelah anda mendaftar sebagai Distributor CBC dengan keahlian RM155 seumur hidup, anda berhak (pilihan) untuk membuat pembelian (anda sebagai pelanggan) produk dan barangan ceramic daripada Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd (Pembekal) dengan membeli mana-mana Produk Ceramic yang telah dipakejkan seperti ditunjukkan di bawah ini:

Booster Pakej A


Tea Set 14pcs – RM900.00

Booster Pakej B


Dinner Set 36 pcs – RM1800.00

Booster Pakej C

Tea Set 14pcs + Warmer Set 15pcs + Dinner Set 36pcs – RM3800.00

Booster Pakej D (terbaru!)

Ceramic Energy Water Filter – RM6800.00

Dengan pembelian produk-produk tersebut, hak pemilikan produk ceramic tadi telah bertukar iaitu dari pembekal (Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd) kepada anda (Pelanggan yang membeli secara Online). Untuk mendapatkan keuntungan, anda sebagai PEMILIK haruslah menjualkan produk tersebut kepada pelanggan (rakan sekerja, jiran, keluarga dll) dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai belian tadi. Anda juga boleh menyimpan produk tersebut sebagai koleksi di rumah atau di pejabat, dan pembelian tadi dianggap sebagai “perbelanjaan” anda.

Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd juga boleh bertindak menjadi PELANGGAN anda setelah hak pemilikan ke atas produk ceramic tadi telah bertukar. ACM bersedia untuk membeli produk tersebut pada kadar harga tertentu sekiranya anda bersetuju dengan polisi Sell Back Option yang telah mereka tetapkan.

 1. CBC/ACM menjadi pelanggan anda dan membeli produk ceramic kepunyaan anda tadi pada harga yang CBC tentukan; dan
 2. CBC/ACM membuat pembayaran pembelian tadi kepada anda secara Installment Payment (Bayaran Ansuran) melalui pemberian beberapa keping cek atau pembayaran secara EV System (Auto Payment ke e-Wallet Distributor)
Sell Back Option – Booster Pakej A

Modal anda

 • Tea Set – RM900
 • Membership Club seumur hidup + 1 unit IPS – RM155 (sekali sahaja)

Jika anda bersetuju dengan Sell Back Option, syarikat akan membeli semula dengan harga RM950

 • dengan bayaran installment, dengan mengeluarkan 2 postdated check
 • RM475 + RM475 = RM950

Keuntungan anda:

 • RM50 tunai hasil Sell Back Policy
 • RM50 baucer e-Mart/Shopping Point
 • Bonus 15 Shopping Point
 • Modal dapat balik serta jumlah keuntungan RM100

Anda boleh mendapat keuntungan RM100 secara berterusan setiap bulan, dengan membuat pembelian semula, mengikut Sistem Repurchase yang dicadangkan.

Sell Back Option – Booster Pakej B

Modal anda

 • Dinner Set – RM1800
 • Membership Club seumur hidup + 1 unit IPS – RM155 (sekali sahaja)

Jika anda bersetuju dengan Sell Back Option, syarikat akan membeli semula dengan harga RM1900

 • dengan bayaran installment, dengan mengeluarkan 2 postdated check
 • RM950 + RM950 = RM1900

Keuntungan anda:

 • RM100 tunai hasil Sell Back Policy
 • RM100 baucer e-Mart/Shopping Point
 • Bonus 25 Shopping Point
 • Modal dapat balik serta jumlah keuntungan RM200

Anda boleh mendapat keuntungan RM200 secara berterusan setiap bulan, dengan membuat pembelian semula, mengikut Sistem Repurchase yang dicadangkan.

Sell Back Option – Booster Pakej C

Modal anda

 • Dinner Set + Warmer Set + Tea Set – RM3800
 • Membership Club seumur hidup + 1 unit IPS – RM155 (sekali sahaja)

Jika anda bersetuju dengan Sell Back Option, syarikat akan membeli semula dengan harga RM4350

 • dengan bayaran installment, dengan mengeluarkan 3 postdated check
 • RM1450 + RM1450 + RM1450 = RM4350

Keuntungan anda:

 • RM550 tunai hasil Sell Back Policy
 • RM150 baucer e-Mart/Shopping Point
 • Bonus 60 Shopping Point
 • Modal dapat balik serta jumlah keuntungan RM700

Anda boleh mendapat keuntungan RM700 secara berterusan setiap bulan, dengan membuat pembelian semula, mengikut Sistem Repurchase yang dicadangkan.

Sell Back Option – Booster Pakej D

Modal anda

 • Ceramic Water Filter – RM6800
 • Membership Club seumur hidup + 1 unit IPS – RM155 (sekali sahaja)

Jika anda bersetuju dengan Sell Back Option, syarikat akan membeli semula dengan harga RM7600

 • dengan bayaran installment, dengan mengeluarkan 4 postdated check
 • RM1900 + RM1900 + RM1900 +RM1900 = RM7600

Keuntungan anda:

 • RM800 tunai hasil Sell Back Policy
 • RM400 baucer e-Mart/Shopping Point
 • Bonus 100 Shopping Point
 • Modal dapat balik serta jumlah keuntungan RM1200

Anda boleh mendapat keuntungan RM1200 secara berterusan setiap bulan, dengan membuat pembelian semula, mengikut Sistem Repurchase yang dicadangkan.

0 comments:

Post a Comment