amoorea.mlm2u.net

Tuesday, July 28, 2009

Posted by Deen on/at 8:56 PM

Dengan kaedah Sistem Repurchase yang dicadangkan di sini, anda akan mendapat keuntungan yang berterusan setiap bulan!


Sistem Repurchase Booster Pakej A – RM900

  • Setelah membuat pembelian Booster Pakej A, anda akan menerima 2 keping postdated check RM475, yang kesemuanya bernilai RM950 dalam masa 10 ke 20 hari.
  • Cek pertama adalah bertarikh SEBULAN dari tarikh pembelian, manakala cek kedua adalah DUA BULAN dari tarikh pembelian.
  • Anda turut menerima Voucher E-Mart/Shopping Point sebanyak RM50 dan bonus 15 SP.


Untuk Pakej A ini, jika anda ingin melakukan repurchase setiap bulan dan ingin mendapat bonus sebanyak RM50.00 setiap bulan, anda perlu mengikut sistem seperti yang telah ditetapkan di dalam jadual di atas. Contohnya anda membeli Booster pada Bulan 1, menerima 2 keping cek pada Bulan 2 dan Bulan 3 sebanyak RM475 setiap keping.


Pada Bulan 2, sebaik sahaja Cek pertama anda clear, anda gunakan semula RM475 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM425 lagi untuk membuat belian pada Bulan 2. Anda akan menerima 2 keping cek lagi iaitu pada Bulan 3 dan Bulan 4 yang bernilai RM475 setiap satu.

Pada Bulan 3, anda mempunyai 2 keping cek (hasil pembelian pertama dan pembelian kedua) dan gunakan hasil jualan tersebut untuk membuat belian pada Bulan 3. Jumlah cek tersebut adalah sebanyak RM950, dan yang ingin dibeli hanyalah RM900 sahaja. Jadi bonus lebihan RM50 adalah bonus tunai anda + RM50 baucer eMart (jumlah keuntungan RM100).

Seterusnya, hanya lakukan pembelian yang sama setiap bulan dengan menggunakan hasil jualan dari bulan sebelumnya.

Jumlah Modal untuk anda perlu keluarkan untuk rolling dalam 2 bulan:

RM155 sekali shj + RM900 Bulan 1 + RM425 Bulan 2 = RM1480

dan selepas itu tidak perlu keluarkan apa-apa lagi sambil menikmati keuntungan RM100 setiap bulan!


Sistem Repurchase Booster Pakej B – RM1800
* Setelah membuat pembelian Booster Pakej B, anda akan menerima 2 keping postdated check RM950, yang kesemuanya bernilai RM1900 dalam masa 10 ke 20 hari.
* Cek pertama adalah bertarikh SEBULAN dari tarikh pembelian, manakala cek kedua adalah DUA BULAN dari tarikh pembelian.
* Anda turut menerima Voucher E-Mart/Shopping Point sebanyak RM100 dan bonus 25 SP.


Untuk Pakej B ini, jika anda ingin melakukan repurchase setiap bulan dan ingin mendapat bonus sebanyak RM100.00 setiap bulan, anda perlu mengikut sistem seperti yang telah ditetapkan di dalam jadual di atas. Contohnya anda membeli Booster pada Bulan 1, menerima 2 keping cek pada Bulan 2 dan Bulan 3 sebanyak RM950 setiap keping.

Pada Bulan 2, sebaik sahaja Cek pertama anda clear, anda gunakan semula RM950 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM850 lagi untuk membuat belian pada Bulan 2. Anda akan menerima 2 keping cek lagi iaitu pada Bulan 3 dan Bulan 4 yang bernilai RM950 setiap satu.

Pada Bulan 3, anda mempunyai 2 keping cek (hasil pembelian pertama dan pembelian kedua) dan gunakan hasil jualan tersebut untuk membuat belian pada Bulan 3. Jumlah cek tersebut adalah sebanyak RM1900, dan yang ingin dibeli hanyalah RM1800 sahaja. Jadi bonus lebihan RM100 adalah bonus tunai anda + RM100 baucer eMart (jumlah keuntungan RM200).

Seterusnya, hanya lakukan pembelian yang sama setiap bulan dengan menggunakan hasil jualan dari bulan sebelumnya.

Jumlah Modal untuk anda perlu keluarkan untuk rolling dalam 2 bulan:

RM155 sekali shj + RM1800 Bulan 1 + RM850 Bulan 2 = RM2805

dan selepas itu tidak perlu keluarkan apa-apa lagi sambil menikmati keuntungan RM200 setiap bulan!


Sistem Repurchase Booster Pakej C – RM3800


  • Setelah membuat pembelian Booster Pakej C, anda akan menerima 3 keping postdated check RM1450, yang kesemuanya bernilai RM3450 dalam masa 10 ke 20 hari.
  • Cek pertama adalah bertarikh SEBULAN dari tarikh pembelian, manakala cek kedua adalah DUA BULAN dari tarikh pembelian.
  • Anda turut menerima Voucher E-Mart/Shopping Point sebanyak RM150 dan bonus 60 SP.

Untuk Pakej C ini, jika anda ingin melakukan repurchase setiap bulan dan ingin mendapat bonus sebanyak RM550.00 setiap bulan, anda perlu mengikut sistem seperti yang telah ditetapkan di dalam jadual di atas. Contohnya anda membeli Booster pada Bulan 1, menerima 3 keping cek pada Bulan 2, Bulan 3 dan Bulan 4 sebanyak RM1450 setiap keping.

Pada Bulan 2, sebaik sahaja cek pertama anda clear, anda gunakan semula RM1450 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM2350 lagi untuk membuat belian pada Bulan 2. Anda akan menerima 3 keping cek lagi iaitu pada Bulan 3, Bulan 4 dan Bulan 5 yang bernilai RM1450 setiap satu.

Pada Bulan 3, sebaik sahaja cek pertama dan kedua anda clear, anda gunakan semula RM2900 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM900 lagi untuk membuat belian pada Bulan 3. Anda akan menerima 3 keping cek lagi iaitu pada Bulan 4, Bulan 5 dan Bulan 6 yang bernilai RM1450 setiap satu.

Pada Bulan 4, anda mempunyai 3 keping cek (hasil pembelian pertama, pembelian kedua dan pembelian ketiga) dan gunakan hasil jualan tersebut untuk membuat belian pada Bulan 4. Jumlah cek tersebut adalah sebanyak RM4350 dan yang ingin dibeli hanyalah RM3800 sahaja. Jadi bonus lebihan RM550 adalah bonus tunai anda + RM150 baucer eMart (jumlah keuntungan RM700).

Seterusnya, hanya lakukan pembelian yang sama setiap bulan dengan menggunakan hasil jualan dari bulan sebelumnya.

Jumlah Modal untuk anda perlu keluarkan untuk rolling dalam 3 bulan:

RM155 sekali shj + RM3800 Bulan 1 + RM2350 Bulan 2 + RM900 Bulan 3 = RM7205

dan selepas itu tidak perlu keluarkan apa-apa lagi sambil menikmati keuntungan RM700 setiap bulan!


Sistem Repurchase Booster Pakej D – RM6800

  • Setelah membuat pembelian Booster Pakej D, anda akan menerima 4 keping postdated check RM1900, yang kesemuanya bernilai RM7600 dalam masa 10 ke 20 hari.
  • Cek pertama adalah bertarikh SEBULAN dari tarikh pembelian, manakala cek kedua adalah DUA BULAN dari tarikh pembelian.
  • Anda turut menerima Voucher E-Mart/Shopping Point sebanyak RM400 dan bonus 100 SP.

Untuk Pakej D ini, jika anda ingin melakukan repurchase setiap bulan dan ingin mendapat bonus sebanyak RM800.00 setiap bulan, anda perlu mengikut sistem seperti yang telah ditetapkan di dalam jadual di atas. Contohnya anda membeli Booster pada Bulan 1, menerima 4 keping cek pada Bulan 2, Bulan 3, Bulan 4 dan Bulan 5 sebanyak RM1900 setiap keping.

Pada Bulan 2, sebaik sahaja cek pertama anda clear, anda gunakan semula RM1900 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM4900 lagi untuk membuat belian pada Bulan 2. Anda akan menerima 4 keping cek lagi iaitu pada Bulan 3, Bulan 4, Bulan 5 dan Bulan 6 yang bernilai RM1900 setiap satu.

Pada Bulan 3, sebaik sahaja cek pertama dan kedua anda clear, anda gunakan semula RM2900 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM3000 lagi untuk membuat belian pada Bulan 3. Anda akan menerima 3 keping cek lagi iaitu pada Bulan 4, Bulan 5 dan Bulan 6 yang bernilai RM1450 setiap satu.

Pada Bulan 4, sebaik sahaja cek pertama, cek kedua dan cek ketiga anda clear, anda gunakan semula RM5700 tersebut dan menambah wang poket sebanyak RM1100 lagi untuk membuat belian pada Bulan 4. Anda akan menerima 4 keping cek lagi iaitu pada Bulan 5, Bulan 6, Bulan 7 dan Bulan 8 yang bernilai RM1900 setiap satu.

Pada Bulan 5, anda mempunyai 4 keping cek (hasil pembelian pertama, pembelian kedua, pembelian ketiga dan pembelian keempat) dan gunakan hasil jualan tersebut untuk membuat belian pada Bulan 5. Jumlah cek tersebut adalah sebanyak RM7600 dan yang ingin dibeli hanyalah RM6800 sahaja. Jadi bonus lebihan RM800 adalah bonus tunai anda + RM400 baucer eMart (jumlah keuntungan RM1200).

Seterusnya, hanya lakukan pembelian yang sama setiap bulan dengan menggunakan hasil jualan dari bulan sebelumnya.

Jumlah Modal untuk anda perlu keluarkan untuk rolling dalam 4 bulan:

RM155 + RM6800 Bln 1 + RM4900 Bln 2 + RM3000 Bln 3 + RM1100 Bln 4 = RM15955

dan selepas itu tidak perlu keluarkan apa-apa lagi sambil menikmati keuntungan RM1200 setiap bulan!

Sertai Ceramic Business Club ini sekarang!

0 comments:

Post a Comment